Bestuur

Het bestuur van de NFP telt vier leden. Zij zijn gekozen tijdens de ALV en zetten zich in voor de NFP en haar leden. Het bestuur komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. In het voor- en najaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur het beleid voor het komende jaar aan haar leden presenteert.

Verdeling portefeuilles

Naast een bestuursfunctie heeft elk lid een portefeuille voor een specifiek aandachtsgebied binnen de NFP.

U kunt contact opnemen met het bestuur via e-mail: info@kngf-nfp.nl

Voorzitter  (voorzitter@kngf-nfp.nl)
Thirza Douglas 
Contactpersoon alle  stakeholders, Zat-traject,  MSG / wetenschap

Penningmeester (penningmeester@kngf-nfp.nl)
Arwen Smit
KRF NL, opleidingsstructuur, HU / IPT, accreditatie

Secretaris  (secretaris@kngf-nfp.nl)
Annet Timmerman
Congres NFP, Kwaliteit (met ondersteuning van Thirza en Wineke) waaronder ‘Kennis van waarde’

PR & communicatie (communicatie@kngf-nfp.nl
Wineke Snel
Netwerken, e-news/website en andere communicatiekanalen

Trefwoorden: