Bezoek erelid NFP Henny in t Veld

7 feb 2020
In het najaar van 2019 bezocht Thirza oud-bestuurslid en NFP lid van het eerste uur Henny in 't Veld.

Erelidmaatschap

Hij vertelde over de beginjaren van de NFP, de inspanningen die de toenmalige bestuursleden hebben moeten doen om binnen de fysiotherapie en het KNGF erkend te worden, maar ook (en vooral) over de ontzettend leuke tijden die we als club hebben gehad. 

We hebben gesproken over de bevlogenheid van zowel bestuur als leden om het bio-psychosociale model te promoten in ons vakgebied met de nadruk op naamsbekendheid in de gezondheidszorg als specialisatie binnen de fysiotherapie.

Henny heeft in het verleden de Joost de Bie prijs in ontvangst mogen nemen voor zijn inzet binnen de NFP.  Ontzettend leuk om te horen welke zaken toentertijd speelden, hoe we op de goede weg zijn van intern tussen de fysiotherapeuten ons profileren als PSF-ers naar extern tussen andere beroepsgroepen waar de eerdere voorzitters zich hard voor hebben gemaakt.

Henny vertelt: ‘Wat betreft het PR offensief van de NFP  kan ik zeggen dat ik als voorzitter van de congrescommissie, na het overlijden van Joost de Bie, heb ik veel werk verzet naar het binnenhalen van markante “ invited speakers” op ons 15-jarig jubileumcongres, waaronder Berend Terluin en Jacques Winnubst. Hierop haalden we de landelijk pers o.a. AD, Haagse Courant  en persberichten via het ANP en kwam er landelijke aandacht voor ons gedachtengoed. 

Ook kregen wij van een zorgverzekeraar financiële steun bij het produceren van een Ontspannings CD, die de deelnemers aan het Jubileumcongres als aandenken meekregen in het pakket van relevante publicaties o.a. neergelegd in een Themanummer van het toen nog bestaande Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Het KNGF kon sindsdien niet meer om ons heen als verbijzondering binnen de beroepsgroep en later als specialisatie.’ In 2008 mocht Henny bij zijn pensionering het erelidmaatschap van de NFP aannemen.

Bedankt Henny voor het fijne gesprek!

Trefwoorden: