Oproep: meedenken over psychosociale problematiek binnen de hartrevalidatie

17 dec 2020
Regelmatig krijgen wij verzoek om mee te denken aan onderzoek. Zo heeft Thirza onlangs het verzoek gekregen als expert mee te denken over de rol van psychosomatiek bij de oudere hartpatient.

Heb jij ervaring met hartrevalidatie? Meld je dan aan!

Aangezien wij in het bestuur niet specifiek met deze doelgroep werken zijn we op zoek naar iemand die ons kan vertegenwoordigen. Werk jij met hartrevalidatie? Stuur bij interesse een mail naar secretaris@kngf-nfp.nl, dan dragen we je voor bij deze werkgroep. 

De oproep van de werkgroep:

Geachte mevrouw Douglas,

Zou u, als expert in uw vakgebied, met ons mee willen denken over hoe hartrevalidatie aan huis op maat kan worden gemaakt voor oudere hartpatiënten met comorbiditeit en kwetsbaarheid? Vanuit uw expertise zou het dan met name om psychosociale problematiek gaan zoals depressie. 

Omdat er steeds meer oudere hartpatiënten zijn, vaak met comorbiditeit en/of kwetsbaarheid, zijn we hartrevalidatie aan huis aan het opzetten. Om maatwerk te kunnen leveren willen we via een Delphi studie met een groep experts in kaart brengen welke aanpassingen nodig zijn in de hartrevalidatie bij veel voorkomende comorbiditeit en voor kwetsbaarheid. We hebben reeds in kaart gebracht wat de literatuur hierover aangeeft. Nu willen we graag uw mening hieraan toevoegen en in een tweede fase met deze groep experts consensus bereiken over de voorgestelde aanpassingen.

We vragen daarom uw medewerking als expert in de hartrevalidatie en/of een van de onderstaande onderwerpen.

  1. Cardiovasculair, long of gerelateerde aandoeningen (symptomatisch perifeer arteriële aandoening, cerebrovasculair accident, diabetes type II, ulcera, obesitas, nierfalen, COPD, kanker);
  2. Musculoskeletale aandoeningen (bindweefsel aandoeningen, artritis (knie, heup, rug/nek, jicht), fibromyalgie, reumatoïde artritis, verstuikingen, osteoporose);
  3. Mentale aandoeningen (depressie, dementie, insomnia); 
  4. Andere gezondheidsbeperkingen (gehoor of visuele beperking, kwetsbaarheid (frailty, mentaal of fysiek).

Meedoen houdt in dat u 3 rondes doorloopt. Elke ronde kost ongeveer 1 uur van uw tijd.

Graag horen we of u als expert wilt meedoen. In dat geval sturen we u de vragenlijst voor de 1e Delphi ronde en uitgebreidere informatie over het proces en de verwachte planning.

Met vriendelijke groet,

De onderzoekers van de studiegroep

Trefwoorden: