Onderzoek Hogeschool Utrecht naar gedragsverandering; deelnemers gezocht!

15 jan 2021
Ben jij een kinder- of psychosomatisch fysiotherapeut die regelmatig gedragsveranderingstechnieken inzet tijdens de therapie? Dan zoeken wij jou!

Lees hier de oproep van Dirk Doop

In opdracht van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Hogeschool Utrecht is een project gestart over gedragsverandering in de praktijk. Het doel van dit project is om in kaart te brengen wat de ervaringen van fysiotherapeuten zijn met het toepassen van gedragsveranderingsstrategieën tijdens het eigen klinisch handelen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar kinder- of psychosomatische fysiotherapeuten die met ons in gesprek willen gaan over gedragsverandering in de praktijk. Wij willen deze fysiotherapeuten graag interviewen. Uw bijdrage zal ongeveer een uur in beslag nemen en helpt ons om in kaart te brengen wat fysiotherapeuten nog nodig hebben om gedragsveranderingstechnieken succesvol te kunnen toepassen in de praktijk. Uw bijdrage is belangrijk! 

In dit interview zal gesproken worden over casussen waarin u gedragsverandering heeft toegepast, welke strategieĂ«n er zijn gekozen en wat het bemerkte effect ervan was. Wij willen graag in kaart brengen hoe u momenteel gedragsverandering inzet in de praktijk, uw verhaal is daarom erg waardevol voor ons. Het interview zal digitaal worden afgenomen. De antwoorden die u in dit interview geeft, worden bij de analyse geanonimiseerd. Uw gegevens zijn alleen bij het onderzoeksteam bekend. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? Of wilt u graag meer weten? Dan kunt u contact opnemen. Voor de psychosomatisch fysiotherapeut is Dirk Doop contactpersoon; dirk.doop@student.hu.nl 

 

Trefwoorden: