Oproep 'Meer op maat' van de HU

22 feb 2021
De HU is opzoek naar enkele psychosomatisch fysiotherapeuten die zich willen opgeven voor het project 'Meer op maat'

We vroegen Mark van Tilburg: waarom juist PSF?

‘De STarT MSK Tool (onderdeel van Meer op Maat) identificeert patiënten als laag, midden of hoog risico op persisterende klachten. Factoren uit die STarT MSK klachten zijn bijv. negatieve gedachten over pijn, bewegingsangst, pijn in meerdere regio’s etc. Díe patiënten zullen juist sneller terecht komen bij de PSF’er.

Wij verwachten dat het effect van onze interventie ook juíst zit bij deze patiënten met wat complexere nek-/schouderklachten (lees: midden of hoog risico). De eigen regie stimuleren en gedragsverandering zijn voor die groepen ook extra belangrijk. Bijv. de e-Exercise modules dienen daarbij als verlengstuk van de behandeling, die ook de fysiotherapeut daarbij weer kunnen ondersteunen (door informatie via een extra kanaal bij de patiënt te krijgen, monitoring van voortgang, etc.).

De nadruk bij de scholing (en interventie) ligt op het stimuleren van de eigen regie en gedragsverandering en we houden de focus weg van pijn. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het behandelen van hoog risico patiënten, waarbij principes als graded activity, pijneducatie etc. aan bod komen.'

Trefwoorden: