Gezocht: cliënten met overspannenheid of burn-out om te interviewen

22 mrt 2021
Vierdejaars student, aan THIM Hogeschool voor Fysiotherapie te Nieuwegein, zoekt medewerking voor haar afstudeeronderzoek:

Beste psychosomatisch fysiotherapeut,

Ik ben Ine, vierdejaars student aan THIM Hogeschool voor Fysiotherapie te Nieuwegein, met een bijzondere interesse voor de psychosomatische fysiotherapie.

In het kader van mijn afstudeeronderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek ben ik op zoek naar mensen met de diagnose ‘overspannenheid’ of ‘burn-out’ die hiervoor bij een psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) onder behandeling zijn.

Ik doe onderzoek naar de beweegredenen van de client om te kiezen voor de PSF en doe dit aan de hand van interviews. Deze zullen plaatsvinden in de eerste helft van april ’21. Ze kunnen zowel digitaal via Skype plaatsvinden als in real life in samenwerking met de fysiotherapiepraktijk (corona proof, uiteraard).

Wil jij mij hierbij helpen? Dan mag je contact met mij opnemen via mailadres swinnen.ine@gmail.com Zo help jij samen met mij meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van de client om voor de PSF te kiezen en hopen we in de toekomst mensen met stress-gerelateerde klachten nog beter bij te kunnen staan in hun zoektocht naar de juiste zorgverlener.

Alvast bedankt!

Trefwoorden: