Opleidingen Psychosomatisch fysiotherapie

In Nederland is er momenteel één onderwijsinstelling die een opleiding tot Psychosomatischfysiotherapeut kent. Na afronding van de opleiding kan men zich inschrijven in het deelregister Psychosomatisch fysiotherapie van het KRF.

Onderwijsinstellingen

Hogeschool Utrecht
Masteropleiding Psychosomatische Fysiotherapie
Bolognalaan 101 / Postbus 85182
3584 CJ Utrecht / 35008 AD Utrecht
088 – 4815199
www.hu.nl

Gecombineerd met een masteropleiding in het gezondheidsdomein: 

Instituut Psychosomatische Therapie
Contact:   info@ipt-opleiding.nl
                06-83396131
                www.ipt-opleiding.nl           

De IPT opleiding geeft, in combinatie met een reeds behaalde Master in het gezondheidsdomein, ook toegang tot het deelregister Psychosomatisch fysiotherapie van het KRF.

Trefwoorden: