Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde compententies en vaardigheden van een psychosomatisch fysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Trefwoorden: